MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 

Het sleutelwoord bij ons beleidsplan met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is: Eenvoud.
Wij zijn van nature dagelijks doelgericht en efficiënt op zoek naar de juiste balans tussen milieu en mensen.

Het spreekt bij ons voor zich dat wij werken volgens de Arboregels, dat daar waar mogelijk restproducten hergebruikt worden en het welzijn van milieu en medewerkers gewaarborgd is. Ook van onze leveranciers verwachten wij dat zij op deze manier werken.

Hieronder geven wij een kort overzicht van onze werkwijze omtrent MVO:
 

Milieu:

- Verpakkingsmaterialen worden indien mogelijk opnieuw gebruikt voor het  verzenden van onze artikelen.
- Niet meer te gebruiken restproducten worden gescheiden afgevoerd als papier/karton, plastic, chemisch afval en overige  materialen.

- Computers, verlichting en verwarming worden uitgeschakeld indien niet gebruikt.

- Amwittools kijkt kritisch naar de wijze waarop het transport georganiseerd is. Leveringen worden zo efficiënt mogelijk uitgevoerd.

- Voor het vervoer van vertegenwoordigers van Amwittools is gekeken naar energiezuinige voertuigen, waaronder een elektrische auto.

- Bij nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen streven wij naar een juiste balans tussen mens, milieu en kosten.

- Continu wordt gekeken of processen beter, milieuvriendelijker en/of efficiënter kunnen.

- Als richtlijn hanteren wij ISO14001.
 
 Mens:
- Medewerkers van Amwittools hebben de beschikking over moderne, veilige en ergonomische werktuigen. Arboregels worden in acht genomen en wij werken volgens de CAO Technische Groothandel.

- Indien nodig worden medewerkers getraind en bijgeschoold om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

- Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers handelen hiernaar en Amwittools biedt ze de juiste middelen om een zo hoog mogelijke kwaliteit te bereiken.

- Amwittools sponsort diverse goede doelen, waaronder de Stichting Alpe d’Huzes, Stichting Luchtballon, Stichting Kika, CliniClowns en lokale projecten.