Privacyverklaring

Amwittools International is een import, export, distributie en productiebedrijf. Wij kopen hoogwaardig gereedschap in voor de bouw, installatiebranche en de industrie en leveren dit door aan de groothandel. Voor de verkoop verwerkt Amwittools International persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Wij doen dit conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is de privacywet die in de hele Europese Unie geldig is. In deze verklaring kunt u terugvinden welke gegevens wij van u verwerken, hoe wij dit doen en welke rechten u heeft.

 

Algemene gegevens
Amwittools BV
Harsweg 22
2461 EZ Ter Aar
0172 - 538 433
info@amwittools.nl
Kvk-nummer: 59988150

 

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk hierbij aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres, klantnummer of Kvk-nummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals uw bestelgeschiedenis of bezoekgedrag op de website.

 

Grondslag
Amwittools International verzamelt persoonsgegevens op de volgende grondslag: “de noodzakelijkheid om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren”. Denk hierbij aan:


  • het afhandelen van uw betaling;
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van Amwittools International goed uit te kunnen oefenen.

 

Delen met derden
Amwittools International deelt voor het verwerken van offertes, bestellingen en dergelijke gegevens met externe partijen, zoals de groothandel. Dit gaat op basis van een verwerkingsovereenkomst van persoonsgegevens, hierin staat aan welke afspraken en eisen Amwittools International voor de gegevensuitwisseling moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Amwittools International controleert deze afspraken tweejaarlijks.

 

Recht op inzage, rectificatie en gegevens wissen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. In bepaalde situaties hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens uit onze administratie te laten wissen en om minder gegevens door ons te laten verwerken. U kunt uw eventuele vragen of een verzoek tot toepassing van uw recht sturen naar info@amwitools.nl of naar ons postadres (Harsweg 22, 2461 EZ Ter Aar). Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Gegevensbescherming
Amwittools International neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@amwittools.nl.

 

Cookies
Amwittools International gebruikt cookies en andere technieken om u een gepersonaliseerde surfervaring te bieden, websitebezoek te analyseren en relevante advertenties te laten zien. U kunt deze cookies accepteren, weigeren of beperkt toestaan. Ons volledige cookiebeleid vindt u op de pagina “Cookies”.

 

Klachten
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@amwittools.nl. Indien u meent dat uw rechten zijn geschonden, kan er ook een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Ga voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.